Edge Computing

Edge Computing umożliwia analizę oraz przetwarzanie dużych zbiorów i strumieni danych napływających do systemu z wielu rozproszonych i intensywnych źródeł danych, takich jak instrumenty badawcze, systemy monitoringu, kamery, pojazdy autonomiczne. Dzięki wysokiemu poziomowi integracji elementów przetwarzania i przechowywania obróbka danych będzie możliwa w czasie rzeczywistym. System KMD będzie także wspierał automatyzację przetwarzania składowanych zbiorów czy strumieni danych oraz możliwość organizacji tych procesów w łańcuch operacji, takich jak konwersja, filtrowanie i analiza obrazu. Możliwość przetwarzania natychmiastowego oraz automatyzacji tego procesu jest wymogiem w wielu dziedzinach nauki i gospodarki, m.in. astronomii, biologi, medycynie (diagnostyka), monitoring infrastruktury, motoryzacji.

System KMD umożliwia analizowanie danych w modelu przetwarzania brzegowego (Edge Computing), w sposób zintegrowany ze składnicą danych, tj. m.in. bez konieczności ich przenoszenia do zewnętrznych zasobów obliczeniowych.

Poznaj pozostałe architektury projektu KMD