Big Data

Analizą Big Data w 2018r. zajmowało się prawie co drugie przedsiębiorstwo w Polsce. W grupie małych przedsiębiorstw było to zaledwie 6,3%, średnich 12,0%, natomiast w dużych jednostkach było to 25,7%. Działalnościami, w których analiza Big Data jest najpowszechniejsza są przedsiębiorstwa z sektora IC, informacji i komunikacji oraz dostawy wody, ścieki i odpady, należy jednak zaznaczyć, iż stanową one nie więcej niż 20% w swojej grupie. Wszystkie pozostałe dziedziny nie przekraczają 10%. Wskazuje to jak wiele gałęzi gospodarki nie wykorzystuje analizy Big Data w swojej pracy oraz na niewykorzystany potencjał polskich przedsiębiorstw, przed którymi wkrótce stanie wyzwanie rosnącej ilości danych, które może doskonale wykorzystać dzięki analizie z pomocą sztucznej inteligencji.

Otwarte dane publiczne (Open data) to dane instytucji i urzędów, z których każdy może korzystać. W 2018 r. liczba jednostek administracji publicznej posiadających politykę lub strategię otwartych danych publicznych wzrosła o 10,7%. W skali kraju najniższą wartość tego wskaźnika odnotowano w województwie w podlaskim (9,1%) oraz śląskim.

Uniwersalna infrastruktura KMD dedykowana m.in. analizie Big Data przyczyni się do aktywizacji przedsiębiorstw w kierunku efektywnego wykorzystywania gromadzonych danych, z naciskiem na małe i średnie przedsiębiorstwa, w których działanie to dzięki wiedzy i optymalizacji może przynieść realne efekty w krótkim czasie.

Poznaj pozostałe architektury projektu KMD