Spotkanie projektu KMD

25 i 26 października 2022r. w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego odbyło się podwójne spotkanie projektowe, podczas którego pierwszy dzień poświęcono projektowi PRACE-LAB, a kolejny – projektowi KMD.

Spotkania projektowe, poświęcone technicznej dyskusji między jednostkami naukowo-badawczymi tworzącymi konsorcjum PRACE-LAB oraz KMD towarzyszyły pierwszej edycji PRACE-LAB Summit – Spotkaniu Użytkowników dedykowanemu naukowcom wykorzystującym infrastrukturę obliczeniową PRACE-LAB dostępnej na terenie całego kraju.