IV spotkanie projektu KMD

13 – 14 stycznia odbyło się IV spotkanie projektu KMD. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w formule online.

Wśród tematów poruszonych na spotkaniu znalazły się takie kwestie jak stan bieżący projektu, wybór materiałów promocyjnych, określenie wymagań w świetle globalnych problemów z zaopatrzeniem oraz technologie przyszłości, w których projekt KMD mógłby wspierać rozwój krajowej innowacyjności. 

Gospodarzem najbliższego spotkania projektu, które odbędzie się w kwietniu będzie WCSS.