III spotkanie projektu KMD

W dniach 19-20 października odbyło się trzecie spotkanie projektu KMD, po raz pierwszy od uruchomienia projektu w formule f2f. Gospodarzem spotkania był lider projektu – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Członkom konsorcjum, którzy nie mogli dotrzeć do Poznania umożliwiono uczestnictwo w trybie online z zachowaniem pełnej aktywności w dyskusjach oraz prezentacjach.

Przedmiotem spotkania były przede wszystkim progres oraz dyskusja nad wyzwaniami, które czekają w najbliższym czasie zespoły projektu KMD. Każde z pięciu laboratoriów zaprezentowało aktualny stan prac oraz planowane działania na najbliższe miesiące. Wybiegające w przyszłość dyskusje w trakcie spotkania koncentrowały się na potencje wytworzonych w ramach laboratoriów usług oraz dziedzin ich zastosowania, m.in. w branży automotive.

Najbliższe spotkanie projektu KMD już za 3 miesiące.