Krajowy Magazyn Danych na Supercomputing Frontiers Europe 2021

W dniach 19 – 23 lipca br. odbyła się 7 edycja międzynarodowej konferencji Supercomputing Frontiers Europe 2021 skupionej wokół tematyki HPC (High Performance Computing). W ciągu pięciu dni uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania prezentacji oraz wykładów światowej sławy naukowców, przedsiębiorców i specjalistów HPC, AI czy obliczeń kwantowych w ramach 15 bloków tematycznych.

W trakcie tego ważnego wydarzenia Maciej Brzeźniak, kierownik Działu Technologii Zarządzania Danymi, zaprezentował założenia nowego projektu – Krajowego Magazynu Danych. Tematyka prezentacji objęła między innymi architekturę przetwarzania i przechowywania danych, wykorzystanie technologii DATA LAKE oraz rolę projektu w naukach opartych na danych ze wskazaniem najważniejszych przykładów problemów badawczych, w których projekt KMD znajdzie zastosowanie. Nagranie wystąpienia można obejrzeć na stronie konferencji.

Na konferencję zgłoszona została również publikacja autorstwa Macieja Brzeźniaka oraz Norberta Meyer prezentująca prace rozwojowe w obszarze KMD – usług w chmurze danych, przetwarzania brzegowego oraz analityki dużych ilości danych z wykorzystaniem AI.

Ponadto, w czasie konferencji, pod okiem Bartosza Bosaka, Piotra Kopty, Tomasza Piontka oraz Wojciecha Szeligi przeprowadzony został warsztat pt.  Overcome limitations of scheduling systems with QCG-PilotJob, przybliżający zasady oraz praktyczne wykorzystanie QCG-PilotJob.